Blog

Najnowsze wpisy
Moc polskiej gwarancji
Moc polskiej gwarancji

więcej >

Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną
Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną

więcej >

Zielona energia słoneczna
Zielona energia słoneczna

więcej >

Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?
Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?

więcej >

Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?
Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?

więcej >

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV
Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

więcej >

Parametry pracy falowników fotowoltaicznych
Parametry pracy falowników fotowoltaicznych

więcej >

Fotowoltaika dla biznesu
Fotowoltaika dla biznesu

więcej >

Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1
Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1

więcej >

Ogniwa fotowoltaiczne  na krzemie krystalicznym PERC
Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC

więcej >

Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej
Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej

więcej >

Czym jest i jak działa system opustu

Czym jest i jak działa system opustu

Właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy do 50 kWp może zostać prosumentem i korzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń energii, tzw. systemu opustu. Prosument to jednocześnie producent i konsument energii.

Preferencyjny system rozliczeń energii stworzono specjalnie dla prosumentów. Aby z niego korzystać, niezbędne jest podpisanie umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w ramach jednej umowy. Podpisuje się ją z lokalnym zakładem energetycznym.
Na podstawie aktualnych zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. OZE), prosumentem może być osoba fizyczna lub prawna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 

W praktyce prosumentami są głównie osoby fizyczne.

System opustu możliwy jest także w przypadku:

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • wspólnot mieszkaniowych
  • związków wyznaniowych


Formalności związane z wykonaniem mikroinstalacji PV i skorzystaniem z systemu opustu są znikome. Sprowadzają się do zgłoszenia tego faktu w zakładzie energetycznym oraz podpisania stosownego aneksu do umowy kompleksowej.

System opustu to bezgotówkowe rozliczenie ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci oraz wyprodukowanej we własnej mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Rozliczenie to odbywa się w cyklu rocznym. Rachunki za energię elektryczną mogą być jednak wystawiane tradycyjnie, czyli w cyklu miesięcznym, dwumiesięcznym lub półrocznym, zależnie od zapisów w umowie. Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii wprowadzonej do sieci oraz pobranej. 

Przy czym dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Dla instalacji o większej mocy (do 50 kWp) obowiązuje współczynnik 0,7.

Przy takim sposobie rozliczenia najkorzystniej jest konsumować jak najwięcej energii z domowej instalacji PV w czasie rzeczywistym. Jeśli najpierw oddamy energię do sieci, a później ją pobierzemy, to przy rozliczeniu stracimy jej 20% (w instalacjach PV do 10 kWp). Statystycznie, bieżąca konsumpcja własna energii w domach jednorodzinnych wynosi 10-20%, ale już zastosowanie pompy ciepła pozwala na dwukrotne jej zwiększenie. Natomiast w przypadku dodatkowego chłodzenia autokonsumpcja może sięgnąć około 40%.

Rzeczywisty współczynnik opustu, uwzględniający również autokonsumpcję energii elektrycznej wynosi odpowiednio:

  • 82% przy konsumpcji własnej wynoszącej 10%
  • 84% przy konsumpcji własnej wynoszącej 20%
  • 88% przy konsumpcji własnej wynoszącej 40%

 

Ułatwienia dla prosumentów

Rozliczając się w ramach systemu opustu, prosument nie uiszcza opłaty za energię czy opłaty dystrybucyjnej za ponownie pobraną energię. Nie płaci również żadnej dodatkowej opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu rozliczania energii.

Fotowoltaika - System opustu

Rys. System opustu [ www.dombezrachunkow.com ]

 


Należy zaznaczyć, że po roku niewykorzystany w ramach opustu nadmiar energii elektrycznej „przepada”. Z tego względu moc instalacji PV powinna być optymalnie dobrana do przewidywanego zużycia energii.

W przeciwnym razie nadwyżki energii przejmuje sprzedawca energii, a opłacalność instalacji ulega pogorszeniu.

 

Źródło: https://dombezrachunkow.com/

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone