Blog

Najnowsze wpisy
Przewodnik dla Firm Instalacyjnych
Przewodnik dla Firm Instalacyjnych

więcej >

Kolejny boom na fotowoltaikę już niedługo
Kolejny boom na fotowoltaikę już niedługo

więcej >

Opłacalność w branży PV w 2024 roku
Opłacalność w branży PV w 2024 roku

więcej >

Moc polskiej gwarancji
Moc polskiej gwarancji

więcej >

Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną
Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną

więcej >

Zielona energia słoneczna
Zielona energia słoneczna

więcej >

8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych
8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych

więcej >

Ekstremalne badania falowników SELFA SFT
Ekstremalne badania falowników SELFA SFT

więcej >

Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?
Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?

więcej >

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV
Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

więcej >

Parametry pracy falowników fotowoltaicznych
Parametry pracy falowników fotowoltaicznych

więcej >

Fotowoltaika dla biznesu
Fotowoltaika dla biznesu

więcej >

Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1
Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1

więcej >

Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?
Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?

więcej >

Ogniwa fotowoltaiczne  na krzemie krystalicznym PERC
Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC

więcej >

Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej
Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej

więcej >

Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?

Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?

Dyskutując na temat fotowoltaiki, dużo mówi się też o stanie sieci elektroenergetycznej. Niestety, w wielu miejscach w Polsce jest ona niemodernizowana od wielu dekad i niedostosowana do odnawialnych źródeł energii takich jak przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Przy starym systemie generacji energii przez duże elektrownie, głównie węglowe, odpowiednia regulacja napięcia w sieci niskiego napięcia była realizowana na poszczególnych stacjach transformatorowych, przy uwzględnieniu występujących obciążeń i zapotrzebowania na energię. Do czasu, gdy w Polsce nie zaczęto lawinowo przyłączać mikroinstalacji fotowoltaicznych, praktycznie nie występował też problem długotrwałego wzrostu napięcia w instalacjach odbiorczych (mogły występować jedynie spadki spowodowane np. okresowym przeciążeniem linii, itp.).

W sytuacji, gdy obecnie w danej lokalizacji występuje duże zagęszczenie generatorów fotowoltaicznych, a stan sieci nie pozwala na przesłanie określonej ilości energii przez jej infrastrukturę, to wartości napięcia w granicach normy (czyli do 253V) mogą nie pozwolić na przesłanie wytworzonej nadwyżki energii do sieci z przyczyn czysto fizycznych. W takiej sytuacji, falownik pracujący zgodnie z normą EN 50549 oraz wymogami kodeksu sieciowego NC RfG, powinien się wyłączyć i zaprzestać wysyłać energię, gdy średnia wartość napięcia dla fazy przekracza 253V przez 10 minut.

Oczywiście, taka sytuacja jest bardzo niekorzystna dla właścicieli przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Czasem udaje się zmienić odczepy stacji transformatorowej i obniżyć wartości napięcia sieci, jednakże w niektórych sytuacjach bez kosztownej i planowanej na lata modernizacji sieci, nic nie można już zrobić. Co wtedy? Z rozwiązaniami przychodzą wszelakie fora internetowe, podpowiadające jak dla danego falownika fotowoltaicznego zmienić nastawy norm, czy wprost wprowadzić nowe zakresy napięć przy jakich falownik ma się wyłączyć.

Taki proceder, choć nielegalny, jest w pewnym sensie zrozumiały. Wysokie napięcie powoduje wyłączanie falownika, szczególnie w najbardziej słonecznych porach dnia. To bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas zwrotu inwestycji, a domaganie się ustawienia prawidłowych wartości napięcia sieci od operatorów (OSD) przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych często przypomina przysłowiową walkę z wiatrakami.

Zakres dopuszczanych zmian napięcia w sieci niskiego napięcia (nn), zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wynosić od 207V do 253V. Producenci urządzeń zasilanych z sieci niskiego napięcia, projektują swoje wyroby odpowiednio do napięć znamionowych, tj. ~230/400V i powinny one pracować poprawnie co najmniej w przedziale odchyleń ±10% od napięcia znamionowego, czyli dla urządzeń jednofazowych w przedziale 207V - 253V.

W sytuacji, gdy w danej lokalizacji, gdzie impedancja linii lub ogólnie rzecz ujmując infrastruktura sieci nie pozwala na przesłanie znacznej ilości wygenerowanych przez instalacje fotowoltaiczne nadwyżek energii, a właściciele tych instalacji przestawili zakresy dopuszczalnych zakresów napięcia w swoich falownikach, z pewnością wystąpi problem ze znacznym przekroczeniem wartości 253V. Różne źródła podają, że w niektórych lokalizacjach w Polsce, zmierzone wartości skuteczne napięcia w instalacjach odbiorczych potrafią osiągać wartości nawet ponad 270V!

Podczas gdy generacja znacznej ilości energii w danej lokalizacji, powoduje wzrost napięcia w sieci, to zwiększenie poboru mocy spowoduje jego obniżenie. Prostym sposobem na obniżenie napięcia w sieci jest po prostu zwiększenie zużycia energii w instalacji odbiorczej w godzinach największego nasłonecznienia (zwiększenie autokonsumpcji), np. poprzez podgrzewanie wody (c.w.u.) w bojlerze w szczytowych okresach generacji energii z instalacji fotowoltaicznej.

Jeśli problem wysokiego napięcia w sieci dotyczy także Ciebie, to mamy na to rozwiązanie! Jako producent grzałek z onad 90-letnim doświadczeniem, oferujemy elementy grzejne dedykowane przystosowane do montażu w każdym zbiorniku c.w.u. Więcej informacji oraz pełną ofertę znajdziesz TUTAJ

Pełna trść artykułu dotyczącego wpłytu fotowoltaiki na pracę grzałek elektrycznych dostępna jest na naszej stronie poświęconej grzejnictwu elektrycznemu www.selfa.pl

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone