Nagrody i wyróżnienia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Śmiała wizja zarządzania oraz konsekwentna i bezkompromisowa polityka jakości przestrzegana  w naszej firmie, zaowocowały licznymi dowodami uznania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi SELFA GE S.A..

ZIELONY FENIKS 2021

ZIELONY FENIKS 2021

Za osiągnięcia we wdrożeniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki

DOBRA FIRMA 2020

DOBRA FIRMA 2020

Pierwsze miejsce Selfy w kategorii Innowacje

EKO MARKA 2020

EKO MARKA 2020

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie: producent modułów fotowoltaicznych

 Perły Biznesu 2018

Perły Biznesu 2018

Supergazele Biznesu Supergazele Biznesu

Supergazele Biznesu

Gepard Biznesu 2015

Gepard Biznesu 2015

Złoty Medal MTP 2014 – Greenpower

Złoty Medal MTP 2014 – Greenpower

Złoty Medal MTP 2015 – Wybór Konsumentów

Złoty Medal MTP 2015 – Wybór Konsumentów

Autonomiczny zestaw fotowoltaiczny do podgrzewania wody PVCWU

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XVII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone