Bezpieczeństwo H2

Czy stosowanie wodoru jest bezpieczne?

Ze względu na swój charakter wszystkie paliwa niosą ze sobą pewien stopień zagrożenia. Bezpieczne stosowanie dowolnego paliwa koncentruje się na zapobieganiu sytuacjom, w których występują trzy czynniki spalania – źródło zapłonu (iskra lub ciepło), utleniacz (powietrze, a dokładniej – tlen) i paliwo. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu właściwości paliwa możemy zaprojektować układy paliwowe z odpowiednimi zabezpieczeniami i ustalić wytyczne umożliwiające bezpieczne obchodzenie się z paliwem.

Szereg właściwości wodoru sprawia, że jest on bezpieczniejszy w obsłudze i użytkowaniu niż powszechnie obecnie stosowane paliwa. Ważnym aspektem jest na pewno fakt, że wodór jest całkowicie nietoksyczny. Ponadto, ponieważ wodór jest znacznie lżejszy od powietrza, po uwolnieniu szybko się rozprasza, co pozwala na uniknięcie jego koncentracji w przypadku wycieku.

Niektóre właściwości wodoru wymagają dodatkowych kontroli technicznych, aby umożliwić jego bezpieczne stosowanie. W szczególności wodór ma szeroki zakres stężeń palnych w powietrzu i niższą energię zapłonu niż benzyna lub gaz ziemny, co oznacza że może się łatwiej zapalić. W związku z tym odpowiednia wentylacja i system wykrywania nieszczelności są ważnymi elementami w projektowaniu bezpiecznych instalacji wodorowych. Ponieważ wodór pali się prawie niewidocznym płomieniem, wymagane są specjalne czujniki płomienia.

Ponadto niektóre metale mogą stać się kruche pod wpływem wodoru, dlatego wybór odpowiednich materiałów jest ważny przy projektowaniu bezpiecznych systemów wodorowych. Oprócz projektowania zabezpieczeń w instalacjach wodorowych kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne wykorzystanie z wodoru jest szkolenie w zakresie praktyk bezpiecznego obchodzenia się z wodorem. Ponadto testowanie instalacji wodorowych — testy szczelności zbiorników, symulacje wycieków z garaży i testy upadku zbiorników z wodorem — pokazuje, że wodór można bezpiecznie produkować, przechowywać i dystrybuować.

 

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone