Grzałki do pomp ciepła, podgrzewaczy wody, buforów

Grzałki produkcji SELFA z termostatem do stosowania w systemach zwiększających autokonsumpcję z fotowoltaiki

Oferujemy szeroki wybór elementów grzejnych do zastosowań wszędzie tam, gdzie podgrzewana jest woda. W połączeniu ze sterownikiem Eko-oze-pv możemy zarządzać podgrzewaniem wody w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać energię generowaną przez instalację fotowoltaiczną. Nasze rozwiązanie zwiększa efektywność zużycia własnego energii wytworzonej w ramach domowej eksploatacji mikroinstalacji, pozytywnie wpływając na ogólną efektywność systemu.

Więcej informacji oraz pełna oferta elementów grzejnych do podgrzewania wody

Grzałka SELFA SMART HEATER

Grzałka SELFA SMART HEATER

Steruj temperaturą wody w domu za pomocą telefonu z grzałką SELFA SMART HEATER
Grzałki do podgrzewaczy wody sterowanej przez aplikację w twoim telefonie po Wi-Fi. Ta nowa technologia obiecuje rewolucję w sposobie, w jaki kontrolujemy temperaturę w naszych domach.

Grzałki trójfazowe seria ZGTI / ZGT

Grzałki trójfazowe seria ZGTI / ZGT

Grzałki typu ZGTi / ZGT służą do podgrzewania wody w otwartych i zamkniętych zbiornikach metalowych ciepłej wody użytkowej, emaliowanych oraz wykonanych ze stali nierdzewnej. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić współpracę ze sterownikiem Eko OZE PV. Dostępne w zakresie mocy od 3kW do 12kW.

Grzałki jednofazowe seria 50

Grzałki jednofazowe seria 50

Grzałki nurkowe mocowane są urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do podgrzewania wody w otwartych i zamkniętych zbiornikach. Grzałki mogą być instalowane tylko w układzie, w którym znajdują się zawsze poniżej poziomu wody. Izolacja elementów grzejnych uzyskiwana jest przez zamocowanie ich w kryzie odizolowanej od głowicy w całości wykonanej z mosiądzu łącznie z gwintem.

Sterownik Eko OZE PV

Sterownik Eko OZE PV

Eko-oze-pv zarządza podgrzewaniem wody w taki sposób, aby jak najczęściej wykorzystywać energię generowaną przez instalację fotowoltaiczną. Nasze rozwiązanie zwiększa efektywność zużycia własnego energii wytworzonej w ramach domowej eksploatacji mikroinstalacji, pozytywnie wpływając na ogólną efektywność systemu.

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone