Sterownik Eko OZE PV

eko-oze-pv

Sterownik zarządza zużyciem energii elektrycznej w domu wyposażonym w mikroinstalację fotowoltaiczną i zasobnik ciepłej wody użytkowej, gdzie do podgrzewania wody możemy zastosować grzałkę elektryczną.

Eko-oze-pv zarządza podgrzewaniem wody w taki sposób, aby jak najczęściej wykorzystywać energię generowaną przez instalację fotowoltaiczną. Sterownik płynnie reguluje mocą obciążenia (grzałki) w zależności od poziomu napięcia na poszczególnych fazach oraz, co bardzo ważne, jednocześnie sprawdza czy nie pobieramy przy tym energii z sieci! Regulacja mocy realizowana jest poprzez układy SSR, tak aby w czasie rzeczywistym dopasowywać moc obciążenia do aktualnej produkcji mocy z fotowoltaiki lub do poziomu napięcia AC.

Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększa efektywność zużycia własnego energii wytworzonej w ramach domowej eksploatacji mikroinstalacji (autokonsumpcji energii), pozytywnie wpływając na ogólną efektywność systemu oraz zapobiegając wyłączeniom falownika z powodu przekraczania napięć.

Eko OZE PV dostępny jest w zestawie z elementami grzejnymi SELFA

 

Grzałka do fotowoltaiki

 

Zapobiega wyłączeniom falownika

Zapobiega wyłączeniom falownika

Sterownik eko-oze-pv monitoruje ​poziom napięcia w sieci elektrycznej i​ uruchamia wskazany odbiornik ​zawsze, gdy występuje ​przekroczenie granicznego poziomu ​napięcia.

Ekonomiczne ​grzanie wody CWU

Ekonomiczne ​grzanie wody CWU

Sterownik monitoruje parametry energetyczne w sieci domowej i jednocześnie analizuje temperaturę w zasobniku ciepłej wody użytkowej. ​Moduł wykonawczy uruchamia produkcję ciepłej wody użytkowej w momencie, gdy energia pochodzi z bieżącej produkcji mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zwiększenie autokonsumpcji

Zwiększenie autokonsumpcji

W zależności od preferencji ​użytkownika możliwe jest ​wybranie trybu, w którym energia ​do sieci oddawana jest dopiero po ​zagrzaniu wody w zasobniku CWU ​do zadanego poziomu.

Dofinansowanie Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie Mój Prąd 5.0

Sterownik eko-oze-pv, a także wykonywane z jego użyciem instalacje wykorzystujące zasobniki ciepłej wody użytkowej spełniają wymogi uruchomionego 22.04.2023 r. programu Mój Prąd 5.0

Schemat podłączenia jednostki centralnej

Schemat podłączenia jednostki centralnej

Schemat podłączenia części wykonawczej

Schemat podłączenia części wykonawczej

Elementy zestawu Eko OZE PV

Elementy zestawu Eko OZE PV

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone