Dlaczego zielony wodór?

Dlaczego zielony wodór?

Wodór jest jednym z tych pierwiastków, które występują bardzo powszechnie na Ziemi i we wszechświecie. Najczęściej spotykamy go jako składnik wody (H2O), metanu (CH4), czy ropy naftowej, lecz w naturze wodór nie występuje w stanie wolnym. Możemy go pozyskać przy użyciu różnych metod i z różnych substancji, przy czym od sposobu jego pozyskania uzależnione będzie jego oddziaływanie na środowisko.

Wodór spala się czysto, a w połączeniu z tlenem w ogniwie paliwowym wytwarzana jest energia elektryczna, gdzie produktem ubocznym jest wyłącznie para wodna i ciepło. Ma on także bardzo szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Wodór od dawna stosowany jest w różnych gałęziach przemysłu, a większość wodoru jest obecnie wykorzystywana w takich obszarach, jak rafinacja ropy naftowej, produkcja amoniaku, czy metanolu. Jednak ze względu na nową potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wodór jest coraz częściej wykorzystywany w niekonwencjonalny sposób do nowych zastosowań.

Jeden wodór – wiele kolorów

Na  świecie znanych jest wiele technologii produkcji wodoru, które zasadniczo różnią się surowcem wyjściowym i metodą jego przetwarzania oraz rodzajem użytej energii. W zależności od zastosowanej metody produkcji dodawany jest często przymiotnik określający „kolor” wodoru. Kolor wodoru to oczywiście tylko kwestia pewnej umownej klasyfikacji, gdyż gaz ten nie zmienia swojej barwy, a dokładniej rzecz ujmując wcale jej nie posiada.

Jedną z najbardziej upowszechnionych na świecie metod wytwarzania wodoru jest zgazowywanie węgla kamiennego (choć pojawiają się także zakłady wykorzystujące węgiel brunatny). Pozyskiwanie wodoru w węgla jest obecnie najtańsze, ale nie jest to metoda obojętna dla środowiska naturalnego. Wykorzystujemy tu bowiem paliwo kopalne, uwalniając jednocześnie do atmosfery gazy cieplarniane, przede wszystkim CO2 i przyczyniając się do zmian klimatu na Ziemi. łatwo się domyślić, że dla wodoru pozyskanego z węgla przypiszemy kolor czarny.

Wodór może mieć także szary kolor. Tym mianem określamy wodór pozyskany z węglowodorów lub wspomnianego na wstępnie metanu, w procesie zwanym reformingiem parowym. Reforming parowy jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym procesem produkcji wodoru. Niestety przy produkcji jednej tony wodoru tą metodą, generowane jest około 10 ton CO2 przyczyniając się tym samym do powiększania się efekty cieplarnianego.

Z metanu możemy także wyprodukować wodór poprzez termiczne krakowanie (pirolizę metanu). Ta metoda, choć nadal wykorzystująca paliwa kopalne jest mniej szkodliwa dla środowiska z uwagi na powstawanie węgla w postaci stałej. Wodór pozyskany z metanu lub gazu ziemnego najczęściej określamy kolorem niebieskim lub turkusowym, jeśli ciepło potrzebne do reakcji dostarczymy ze źródeł odnawialnych.

Czym jest zielony wodór?

Każda z wymienionych wcześniej metod wytwarzania wodoru niesie ze sobą konsekwencję w postaci emisji dwutlenku węgla oraz eksploatacji paliw kopalnych, co w znaczący sposób wpływa na zmiany klimatu i środowisko naturalne.

Wodór nazywamy zielonym wtedy, gdy pozyskujemy go przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w procesie elektrolizy wody. Sam proces elektrolizy jest prosty i przebiega w urządzeniach zwanych elektrolizerami. Tam pod wpływem występowania napięcia elektrycznego na katodzie i anodzie oraz przy użyciu membran do wymiany jonów, doprowadzona do elektrolizera woda (H2O) jest rozdzielana na wodór (H2) oraz tlen (O2). Jak łatwo zauważyć, w procesie elektrolizy w ogóle nie występują związki zawierające w swej strukturze atomy węgla, dzięki czemu nie są emitowane żadne szkodliwe dla środowiska związki chemiczne, a w szczególności dwutlenek węgla.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach, rosnące zapotrzebowanie na wodór zarówno w przemyśle, a także jako alternatywne paliwo w transporcie i energetyce, stawia nowe wyzwania dla technologii jego wytwarzania. Najpowszechniej stosowane metody produkcji wodoru na dużą skalę obarczone są znacznym wpływem na środowisko, ze względu na wykorzystywane w tych technologiach surowce kopalne i emisję gazów cieplarnianych.

Ogromny potencjał ma w tym momencie zielony wodór produkowany w elektrolizerach przy udziale energii odnawialnej. Wykorzystując np. nowoczesne modułowe elektrolizery z membraną anoniowymienną (AEM), możemy produkować czysty zielony wodór wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Nowoczesne elektrolizery pozwalają ponadto na inteligentne zarządzanie ich pracą, przede wszystkim pod kątem efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, czy wiatr.

 

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone