Falowniki / inwertery PV

Selfa SFT

Selfa SFT

Falowniki trójfazowe PREMIUM serii SFT o mocy od 4 do 25 kW

Afore

Afore

Falowniki trójfazowe BNT o mocy od 3 do 60 kW
Falowniki jednofazowe HNS o mocy od 1 do 5 kW

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone