Laboratorium PV - Badania - Pomiary - Ekspertyzy

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w zakresie pomiarów kontrolnych: odbiorczych i okresowych oraz oceny pracy i efektywności instalacji fotowoltaicznych.

Wykonujemy ekspertyzy instalacji, a także prowadzimy pełną analizę laboratoryjną modułów i falowników fotowoltaicznych. Nasi specjaliści posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym SEP, UDT OZE oraz ponad 15-letnie doświadczenie w branży PV.

Wykonujemy pomiary elektryczne wzorcowanymi urządzeniami pomiarowymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62446-1.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno w produkcji modułów fotowoltaicznych, jak też badaniach laboratoryjnych i pomiarach instalacji fotowoltaicznych, widzimy znacznie więcej niż inni! Nasza praca jest zawsze ukierunkowana na bezpieczeństwo i maksymalną efektywność instalacji fotowoltaicznej.

W naszym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym wykonujemy wysokospecjalistyczne badania z zakresu PV, takie jak:
  • pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej I-V modułów fotowoltaicznych w warunkach STC,
  • badania elektroluminescencyjne (pełna detekcja wad ogniw PV, występowania mikropęknięć, uszkodzeń i genezy ich powstania),
  • badania termowizyjne modułów i instalacji fotowoltaicznych
  • badania mikroskopowe.
 Prowadzimy serwis pogwarancyjny modułów PV i falowników wszystkich marek
Badania elektroluminescencyjne (EL) modułów fotowoltaicznych Badania elektroluminescencyjne (EL) modułów fotowoltaicznych Badania elektroluminescencyjne (EL) modułów fotowoltaicznych Badania elektroluminescencyjne (EL) modułów fotowoltaicznych

Badania elektroluminescencyjne (EL) modułów fotowoltaicznych

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej kamery w wysokiej czułości rejestrującej widmo emitowane przez ogniwa fotowoltaiczne, możemy "zajrzeć" do serca modułu fotowoltaicznego. Metoda EL pozwala na detekcję wszelkich defektów niewidocznych nawet w dokładnych pomiarach elektrycznych.

Badanie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej Badanie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej Badanie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej Badanie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej

Badanie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej

Pomiary wykonywane są wzorcowanymi przyrządami w rzeczywistych warunkach nasłonecznienia >600W/m2, wg normy PN-EN 62446-1

Badania bezpieczeństwa instalacji fotwoltaicznej Badania bezpieczeństwa instalacji fotwoltaicznej

Badania bezpieczeństwa instalacji fotwoltaicznej

Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości uziemienia jest podstawowym badaniem środków ochronnych w instalacji, wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania.

Badania termowizyjne instalacji fotowoltaicznych Badania termowizyjne instalacji fotowoltaicznych Badania termowizyjne instalacji fotowoltaicznych

Badania termowizyjne instalacji fotowoltaicznych

Dzięki kamerze termowizyjnej możemy w łatwy sposób zdiagnozować źródło problemów w instalacjach fotowoltaicznych, zarówno w przypadku samych modułów fotowoltaicznych, jak też złącz MC4, rozdzielnic i urządzeń.

Badania mikroskopowe modułów fotowoltaicznych

Badania mikroskopowe modułów fotowoltaicznych

Pozostałe defekty materiałowe, niezwiązane z ogniwami krzemowymi, badamy z wykorzystaniem nowoczesnego mikroskopu optycznego marki Olympus.

Pomiary parametrów elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych

Pomiary parametrów elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych

Posiadamy symulatory i testery promieniowania słonecznego klasy AAA do wyznaczania charakterystyki prądowo-napięciowej modułów fotowoltaicznych w warunkach STC.
Mierzone wartości: PMax [W], FF, Voc [V], Isc [A], Vpm [V], Ipm [A], Rs [Ohm], Rsh [Ohm]

Serwis pogwarancyjny falowników i modułów fotowoltaicznych Serwis pogwarancyjny falowników i modułów fotowoltaicznych Serwis pogwarancyjny falowników i modułów fotowoltaicznych

Serwis pogwarancyjny falowników i modułów fotowoltaicznych

Prowadzimy serwis pogwarancyjny modułów PV i falowników wszystkich marek.
Diagnozujemy i naprawiamy uszkodzenia przepięciowe modułów fotowoltaicznych po wyładowaniach atmosferycznych.

Szkolenia doskonalące Szkolenia doskonalące Szkolenia doskonalące

Szkolenia doskonalące

Dla naszych stałych Klientów, Partnerów i Przedstawicieli prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu wiedzy praktycznej.
Szkolenia odbywają się w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym SELFA, gdzie uczestnicy mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań modułów PV.

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone