Technologie wodorowe w firmie SELFA

 

Historia wodoru w firmie SELFA

Już od 1979 roku wykorzystujemy wodór w procesie produkcji rurkowych elementów grzejnych. Wodór stanowi atmosferę ochronną przed utlenianiem podczas procesu wyżarzania w temp. 850÷1100°C Uruchomienie pierwszego pieca firmy FK Industrieofenbau + Schutzgastechnik do wyżarzania rurkowych elementów grzejnych w atmosferze wodorowej było pionierskim wykorzystaniem wodoru w firmie Selfa.

Atmosferę wodorową wytwarzano wówczas z wytwornicy zasilanej amoniakiem. W retorcie wytwornicy w temp. 850°C, w obecności katalizatora (Ni), następowała reakcja rozkładu amoniaku na wodór i azot: 2NH3 à N2 + 3H2.

Początek "Zielonej Ery H2"

Nasze wieloletnie doświadczenia, zarówno w produkcji urządzeń elektrotechnicznych, jak też bogate doświadczenie w sektorze odnawialnych źródeł energii i ugruntowana pozycja na rynku, utorowały nam drogę do wdrożenia nowych technologii pozyskiwania czystego wodoru. Od 2020 roku w naszym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym OBR Selfa wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie wytwarzania i wykorzystania czystej energii wodorowej.

W 2023 roku uruchomiliśmy pierwszy elektrolizer do produkcji wodoru na potrzeby własne produkcji elementów grzejnych. Wytworzony w ten sposób zielony wodór jest wykorzystywany jako atmosfera ochronna w procesie wyżarzania elementó grzejnych oraz jako nośnik energii w procesach lutowania twardego detali ze stali nierdzewnej.

Z początkiem 2024 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o modułowe elektrolizery wodorowe firmy Enapter, które integrujemy w gotowe systemy i stacje wytwarzania czystego wodoru do zastosowań przemysłowych.

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone