Kable grzejne SELFA

Elektryczne kable grzejne to zaawansowane rozwiązanie grzewcze, które wykorzystuje przepływ prądu elektrycznego wewnątrz specjalnych przewodów do generowania ciepła. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie zarówno w ogrzewaniu pomieszczeń, rynien, dachów, podjazdów jak i w zaawansowanych systemach przemysłowych, gdzie spełniają kluczową rolę w utrzymaniu stabilnych temperatur i optymalnej wydajności procesów.

Więcej informacji oraz pełna oferta kabli grzejnych SELFA

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone