Kable grzejne SELFA

Kable grzejne do ogrzewania pomieszczeń, rynien, dachów, podjazdów

Elektryczne kable grzejne to zaawansowane rozwiązanie grzewcze, które wykorzystuje przepływ prądu elektrycznego wewnątrz specjalnych przewodów do generowania ciepła. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie zarówno w ogrzewaniu pomieszczeń, rynien, dachów, podjazdów jak i w zaawansowanych systemach przemysłowych, gdzie spełniają kluczową rolę w utrzymaniu stabilnych temperatur i optymalnej wydajności procesów.

Więcej informacji oraz pełna oferta kabli grzejnych SELFA

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone