Zastosowania wodoru w przemyśle

 

Hw zastosowaniach przemysłowych

Wodór zazwyczaj nie występuje w naturze swobodnie i jest wytwarzany z innych źródeł energii, dlatego też nazywamy go często nośnikiem energii, choć jest on oczywiście paliwem. Wodór spala się czysto, a w połączeniu z tlenem w ogniwie paliwowym wodór wytwarza ciepło i energię elektryczną, a produktem ubocznym jest wyłącznie para wodna.

Wodór posiada bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Posiada on długą historię wykorzystania w wielu różnych gałęziach przemysłu, a większość wodoru jest obecnie wykorzystywana w takich dziedzinach, jak rafinacja ropy naftowej, produkcja amoniaku i produkcja metanolu. Jednakże w związku z nową potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wodór jest coraz częściej wykorzystywany w nieszablonowy sposób do wytwarzania zarówno starych, jak i nowych produktów.

Wybrane przemysłowe zastosowania wodoru

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

W przemyśle chemicznym wodór jest potrzebny przede wszystkim do produkcji amoniaku, gdzie w procesie Habera wodór i azot reagują ze sobą w wysokich temperaturach i ciśnieniach, tworząc amoniak (NH3). Ten związek chemiczny ma ogromne znaczenie w produkcji nawozów sztucznych, które są niezbędne dla wzrostu roślin.

Przetwórstwo żywności

Przetwórstwo żywności

Wodór służy do przekształcania tłuszczów nienasyconych w nasycone oleje i tłuszcze. Przemysł spożywczy wykorzystuje wodór (E949) do produkcji uwodornionych olejów roślinnych, takich jak twarde margaryny. Wykorzystywany jest także do ochrony żywności przed utlenieniem.

Produkcja metanolu

Produkcja metanolu

Wodór wykorzystuje się do produkcji metanolu, gdzie wodór wchodzi w interakcję z tlenkiem węgla w celu wytworzenia surowca chemicznego. Zastępując czysty wodór w procesie uwodornienia, można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Spawalnictwo

Spawalnictwo

Wodór był stosowany w spawalnictwie, cięciu i lutowaniu gazowym już na początku ubiegłego wieku. Wodór w różnych mieszaninach jest obecnie stosowany głównie przy spawaniu TIG stali wysokostopowych, spawaniu i cięciu plazmowym oraz w mieszankach gazowych do ochrony grani.

Lutowanie twarde

Lutowanie twarde

Wodór może być stosowany zamiast acetylenu dając lepsze właściwości dla materiałów poddanych działaniu mieszanin acetylenu i tlenu. Kolejną ważną zaletą jest znacznie niższa cena gazu oraz oszczędność miejsca i kosztów transportu, jeśli do zasilania użyjemy wodoru produkowanego na miejscu z elektrolizera.

Metalurgia stali

Metalurgia stali

Wodór daje możliwość całkowitego przeprojektowania procesu wytwarzania stali i sprawić, że cały proces będzie bezemisyjny. W wyniku bezpośredniej reakcji wodoru z rudą żelaza zamiast żelaza i CO2 powstaje żelazo i woda. Proces ten nosi nazwę bezpośredniego zredukowanego żelaza (DRI) i jest już stosowany w przypadku gazu ziemnego zamiast wodoru. Dodatkową zaletą wytwarzania stali metodą DRI jest to, że główna reakcja przebiega w niższej temperaturze i dlatego wymaga mniej energii.

Motoryzacja

Motoryzacja

Pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi wykorzystują silniki elektryczne, podobnie jak w typowych samochodach elektrycznych. Zasilanie silników odbywa się poprzez zestaw ogniw paliwowych, w których czysty wodór (H2) przechodzi przez membranę, aby połączyć się z tlenem (O2) z powietrza, wytwarzając energię elektryczną napędzającą koła pojazdu. Odpadem w tym procesie jest jedynie czysta para wodna.

Medycyna

Medycyna

W przemyśle medycznym wodór wykorzystuje się do produkcji nadtlenku wodoru (H2O2), powszechnie stosowanego środka antyseptycznego. Prowadzone są także badania nad zastosowaniem wodoru jako gazu terapeutycznego w leczeniu wielu różnych chorób.

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone