Blog

Najnowsze wpisy
Moc polskiej gwarancji
Moc polskiej gwarancji

więcej >

Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?
Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?

więcej >

Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną
Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną

więcej >

Zielona energia słoneczna
Zielona energia słoneczna

więcej >

8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych
8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych

więcej >

Ekstremalne badania falowników SELFA SFT
Ekstremalne badania falowników SELFA SFT

więcej >

Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?
Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?

więcej >

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV
Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

więcej >

Parametry pracy falowników fotowoltaicznych
Parametry pracy falowników fotowoltaicznych

więcej >

Fotowoltaika dla biznesu
Fotowoltaika dla biznesu

więcej >

Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1
Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1

więcej >

Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?
Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?

więcej >

Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej
Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej

więcej >

Ogniwa fotowoltaiczne  na krzemie krystalicznym PERC

Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC

Rozwój krzemowych ogniw fotowoltaicznych w pierwszej kolejności ukierunkowany był na wyeliminowaniuzjawiska rekombinacji występującej na tylnej i przedniejpowierzchni ogniw.

Próby wyeliminowania tych problemów doprowadziły do powstania całej rodziny ogniw krzemowych typu PERC (ang. PassivatedEmitter and Rear Cell). 

Najczęściej wyróżnia się cztery następujące rodzaje struktur należących do rodziny PERC: 

  1. ogniwa typu PERD (ang. Passivated Emitter, Rear Directly-contacted)
  2. ogniwa typu PERL (ang. Passivated Emitter, Rear Locally doped)
  3. ogniwa typu PERT (ang. Passivated Emitter, Rear Totally-diffused)
  4. ogniwa typu PERF (ang. Passivated Emitter, Rear Floating-junction)

 

Panele fotowoltaiczne - Schemat budowy ogniw krzemowych z rodziny PERC

„Rys.  Schemat budowy ogniw krzemowych z rodziny PERC 
(A) PERD, (B) PERL (C) PERT (D) PERF”[1]

 

W każdym z prezentowanych rodzajów ogniw krzemowych szczególny nacisk położono na pasywację tylnej i przedniej powierzchni. Zastosowano warstwy pasywujące po obu stronach ogniwa oraz ograniczono poziom domieszkowania na powierzchni przedniej.

Pomimo widocznych różnic w budowie przedstawionych ogniw , ich elementem niezmiennym jest przednia i tylna elektroda. Dodatkowo w przypadku elektrody przedniej jej budowa oraz sposób wykonania jest taki sam dla całej rodziny ogniw typu PERC i nie odbiega sposobu wykonania elektrod w typowych krystalicznych ogniwach fotowoltaicznych.

 

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania tej technologii?

„Główną korzyścią struktury ogniwa typu PERC jest fakt, że umożliwia producentom  osiągnięcie wyższych wydajności niż w przypadku standardowych ogniw fotowoltaicznych”.

 

Panele fotowoltaiczne - ogniwa krzemowe PERC

 

„Biorąc pod uwagę obecny stan technologii, możliwe jest osiągnięcie do 1% całkowitego zysku pod względem wydajności. Zysk ten powoduje redukcję kosztów, również na poziomie całego systemu. Należy pamiętać, że Świętym Graalem jest ogniwo o ulepszonej sprawności przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, zaś wzrost wydajności przyczynia się właśnie do zmniejszenia kosztów.

Należy zaznaczyć, że standardowa konstrukcja ogniw PV była w użyciu od połowy lat 80. Od tego czasu technologia ulegała stopniowym udoskonaleniom. Minęło prawie 30 lat, zanim przemysł dogonił wydajności osiągnięte na poziomie badań.

Zawsze istnieje pewna różnica między sprawnościami osiąganymi na poziomie badań, a na poziomie produkcji na skalę przemysłową. Aktualny rozwój technologii PERC wiąże się z sytuacją ekonomiczną. W ciągu ostatnich 30 lat stopniowe udoskonalenia wprowadzane do technologii standardowych ogniw PV były ekonomicznie i technicznie możliwe do zrealizowania. Obecnie, gdy standardowa technologia osiąga swoje limity, a technologiczne „know- how” do wdrożenia technologii PERC jest dostępne, możliwe jest ustanowienie nowej platformy dla produkcji wysokowydajnych paneli słonecznych”. [2]

Bibliografia
[1]  Martin A. Green, „The PassivatedEmitter and Rear Cell (PERC): From conception to massproduction”, ELSEVIER
[2] https://globenergia.pl/

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone