Blog

Najnowsze wpisy
Przewodnik dla Firm Instalacyjnych
Przewodnik dla Firm Instalacyjnych

więcej >

Kolejny boom na fotowoltaikę już niedługo
Kolejny boom na fotowoltaikę już niedługo

więcej >

Opłacalność w branży PV w 2024 roku
Opłacalność w branży PV w 2024 roku

więcej >

Moc polskiej gwarancji
Moc polskiej gwarancji

więcej >

Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?
Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?

więcej >

Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną
Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną

więcej >

Zielona energia słoneczna
Zielona energia słoneczna

więcej >

8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych
8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych

więcej >

Ekstremalne badania falowników SELFA SFT
Ekstremalne badania falowników SELFA SFT

więcej >

Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?
Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?

więcej >

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV
Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

więcej >

Parametry pracy falowników fotowoltaicznych
Parametry pracy falowników fotowoltaicznych

więcej >

Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1
Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1

więcej >

Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?
Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?

więcej >

Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC
Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC

więcej >

Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej
Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej

więcej >

Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

Oszczędności i zysk

Ceny energii zawsze będą rosły, a ponieważ prąd jest jednym z elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, perspektywa akurat takiego wzrostu nie nastraja zbyt pozytywnie. Można się jednak od niego uniezależnić, a nawet na nim zarobić. Jak? Odpowiedzią jest fotowoltaika. 

Jeśli zużycie energii w firmie przekracza na przestrzeni dwóch miesięcy tysiąc kilowatogodzin, a przy tym większość zużycia następuje w dzień, warto będzie rozważyć inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Taki ruch na pewno się opłaci. Sytuacja prawna instalacji firmowych regularnie się poprawia, a ich cena dzięki rozwojowi technologii stale maleje. 

Panele słoneczne zasilające zakład produkcyjny

Fot. Panele słoneczne zasilające zakład produkcyjny
 

Co więcej – pozwala odliczyć pełny VAT, w rozliczeniach zaś jest traktowana jako koszt, czyli daje oszczędności związane z odliczeniami od podatku dochodowego.
A wszystko po to, by firma mogła obniżyć swoje rachunki za energię średnio o 80 procent!

 

Prąd firmowy

Inwestycja w fotowoltaikę opłaca się każdej firmie.Ustawa o odnawialnych źródłach energii pozwala na bilansowanie energii w systemie opustów. Do niedawna przedsiębiorcy byli traktowani jako niezależni wytwórcy energii co oznaczało odsprzedaż nadwyżek po cenach hurtowych.

W lipcu 2019 nastąpiła zmiana takiego stanu rzeczy, czyli przyjęcie Pakietu Prosumenckiego. Na jego mocy przedsiębiorcy zostali objęci definicją prosumenta energii odnawialnej, co oznacza że mogą wytwarzać energię elektryczną i korzystać z systemu opustów, o ile moc ich instalacji nie przekracza 50 kW.

Dla uściślenia warto dodać, że zakład energetyczny pełni w takiej sytuacji, mówiąc w przenośni,rolę „magazynu przechowującego nadwyżki energii”, które jej producent odbiera w momencie większego zapotrzebowania. Na jakich zasadach?

Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci firma może odebrać 0,8 jej wartości w przypadku instalacji o mocy do 10 kW oraz 0,7 wartości dla mocy zainstalowanej w przedziale 10kW do 50kW.

Panele słoneczne zasilające halę magazynową

Panele słoneczne – oszczędności i zysk dla biznesu Fot. brewa.pl
 

Nasuwa się tu pytanie jakie warunki musi spełnić właściciel firmy, który chce wytwarzać prąd z paneli fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 50 kW i zarabiać na nadwyżkach?

Procedura jest prosta. Po stworzeniu firmowej elektrowni słonecznej,przedsiębiorca musi zgłosić przyłączenie swojej instalacji do sieci elektroenergetycznej i zadeklarować wytwarzanie prądu na użytek własny.Dzięki temu może złożyć wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. Kolejnym krokiem będzie podpisanie dwóch umów. Pierwsza dotyczy świadczenia usług dystrybucji, druga zaś – sprzedaży nadwyżek prądu. Potem firma uruchamia swoją instalację fotowoltaiczną. Będący jej częścią inwerter wskaże ile energii wyprodukowała, a licznik – ile zostało zużyte przez firmę.

 

Koszt prądu, koszt leasingu

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest dobrym pomysłem dla każdej firmy, nawet niewielkiej z siedzibą w przysłowiowym garażu.

Ewentualny brak środków do jej przeprowadzenia nie stanowi poważniejszej przeszkody – skoro inwestycja się opłaca, a na nadwyżkach można zarobić, dobrym rozwiązaniem będzie leasing. Raty można rozłożyć nawet na sześć lat. Dlaczego akurat sześć? 
Poniżej przykład opisany na stronie 
https://fotowoltaikaonline.pl/fotowoltaika-dla-firm

 

„Panele słoneczne dla firm- symulacja zysków"

Zakład produkcyjny “Metalplast” posiada kilka dużych hal na przedmieściach. To najwyższe budynki w okolicy i nic nie rzuca na nie cienia. Rocznie fabryka zużywa mniej więcej 900 000 kWh. Przedsiębiorstwo działa non-stop w systemie czterobrygadowym.

Na podstawie analizy zużycia prądu postanowiono o budowie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 230 kWp, która w ciągu roku dostarczy mniej więcej 230 000 kWh. 300 paneli słonecznych ma znajdować się na dachach hal, a reszta na polu będącym własnością zakładu. Moc instalacji dobrano tak, by produkowana energia była od razu wykorzystywana, a do systemu nie oddawano żadnych nadwyżek.

Dane i obliczenia:

 • 730 paneli PV o mocy 315W = 292 800 PLN netto
 • Falowniki o łącznej mocy 230 kW = 59 200 PLN netto
 • Konstukcja, okablowanie i montaż = 216 000 PLN netto
 • Koszt inwestycji = 568 000 PLN netto = 698 640 PLN brutto
 • Cena za kupno 1 kWh = 0,55 PLN
 • VAT = 23%

Dodatkowe koszty: załóżmy, że w 14 lat po instalacji trzeba będzie wymienić wszystkie falowniki. Dla bezpieczeństwa załóżmy też wymianę 80 paneli fotowoltaicznych między rokiem 12-tym, a 25-tym, czyli po skończeniu się ich gwarancji na produkt. Przyjęto, że po 25 latach panele będą pracować z mocą równą 83,4% mocy początkowej.

Zakładając, że cena prądu wzrośnie w ciągu 25 lat o 40%, jakie będą oszczędności firmy “Metalplast”?

Zysk z fotowoltaiki na tle wzrastających cen energii
źródło: https://fotowoltaikaonline.pl/fotowoltaika-dla-firm

Inwestycja zwróci się mniej więcej w ciągu 6 lat.

Po 10 latach zyski wyniosą 596 000 PLN.
Po 15 latach zyski wyniosą 1 210 000 PLN
Po 25 latach zyski wyniosą 2 603 500 PLN

Dodatkowe dane paneli:

 • Waga instalacji na dachu - 8 ton
 • Gwarancja na falowniki - 10 lat
 • Gwarancja na produkt paneli - 12 lat
 • Gwarancja na uzysk paneli po 25 latach - 83% mocy początkowej

Uwzględniono spadek sprawności paneli.

Nie uwzględniono kosztu mycia paneli fotowoltaicznych (średnio dwa razy w roku) oraz dodatkowych prac konserwacyjnych. Panele można też wyposażyć w systemy nadążne oraz czujniki zabrudzenia, które zwiększają efektywność paneli. 
Symulacja nie uwzględnia inflacji oraz zmian cen falowników i paneli na przestrzeni lat, jak i rozbudowy zakładu.” [1]

Sam leasing też nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem, choć cieszy się wśród polskich przedsiębiorców sporą popularnością z racji uproszczonych procedur, możliwości wpisania wydatków w koszty i natychmiastowych zysków. Innym rozwiązaniem są dotacje.

 

Zapytaj swojego eksperta finansowego

Obok programów rządowych, takich jak m.in. „Mój prąd”,. „Prosument2” i „Czyste powietrze” – skoncentrowanych na osobach fizycznych i domach mieszkalnych - na uwagę zasługują dotacje i kampanie na rzecz fotowoltaiki prowadzone przez samorządy regionalne. W tej chwili właściwie każde województwo oferuje programy, pozwalającezdobyć środki na działania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Na poziomie ogólnopolskim na uwagę zasługuje program “Energia Plus” pozwalający zdobycie środków na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy, dzięki niemu mogą uzyskać pożyczkę o wysokości do 85 procent kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł), udzielaną na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji.

Ale skoro mowa o pożyczkach, dodatkową pomocą służą banki i ich propozycja preferencyjnych kredytów. Niektóre oferują niskie oprocentowanie w ramach niektórych projektów, inne mają własne oferty ekologiczne skierowane do Klientów, którzy nie skorzystają z dofinansowania, ale potrzebują gotówki na instalacje. Umowa zwykle podpisywana jest na 10 lat, a raty takich kredytów są porównywalne z zyskami - po spłacie kredytu firma odnotowuje już sam wzrost. Możemy powiedzieć, że takie kredyty spłacają się same, a w perspektywie gwarantują zyski.

 

Bibliografia
[1] https://fotowoltaikaonline.pl/fotowoltaika-dla-firm

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone