Blog

Najnowsze wpisy
Moc polskiej gwarancji
Moc polskiej gwarancji

więcej >

Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?
Jak fotowoltaika wpływa na napięcie w sieci?

więcej >

Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną
Jesteśmy ECO. Zakład w 100% zasilany energią słoneczną

więcej >

Zielona energia słoneczna
Zielona energia słoneczna

więcej >

8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych
8000 Paskali - Wytrzymałość Paneli Słonecznych

więcej >

Ekstremalne badania falowników SELFA SFT
Ekstremalne badania falowników SELFA SFT

więcej >

Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?
Czy grad może uszkodzić moduły fotowoltaiczne?

więcej >

Parametry pracy falowników fotowoltaicznych
Parametry pracy falowników fotowoltaicznych

więcej >

Fotowoltaika dla biznesu
Fotowoltaika dla biznesu

więcej >

Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1
Panele słoneczne w technologii HALF CUT czyli 1/2 + 1/2 > 1

więcej >

Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?
Czy wiesz jak pracują moduły fotowoltaiczne w technologii half-cut?

więcej >

Ogniwa fotowoltaiczne  na krzemie krystalicznym PERC
Ogniwa fotowoltaiczne na krzemie krystalicznym PERC

więcej >

Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej
Do czego służą falowniki w instalacji fotowoltaicznej

więcej >

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

Jak prawidłowo dobierać moc falownika w instalacji PV

Instalacje fotowoltaiczne projektuje się inaczej niż pozostałe układy generujące napięcie.

Z wielu względów opisanych poniżej moc falownika (inwertera) w instalacji PV powinna być mniejsza niż zainstalowana moc modułów fotowoltaicznych. Współczynnik opisujący tę zależność powinien być mniejszy niż 1.

Dla warunków polskich współczynnik ten powinien zawierać się w przedziale 0,90 – 0,80. W praktyce oznacza to że dla falownika o mocy 10kW powinniśmy mieć zainstalowaną  moc w modułach od 11kWp  do 12,5kWp.

Decydują o tym względy geograficzne oraz praktyczne.

 

Nasłonecznienie w warunkach polskich.

Moduły fotowoltaiczne mają podaną moc mierzoną w warunkach standardowych /SCT/, które są warunkami laboratoryjnymi i w rzeczywistości zdarzają się bardzo rzadko. 

W Polsce usłonecznienie jest na poziomie 1600 godzin rocznie, z czego tylko 15% to godziny z pełnym nasłonecznieniem powyżej 1000W/m2.
Z drugiej jednak strony przy pełnym nasłonecznieniu wyraźnie rośnie temperatura otoczenia. Powierzchnia modułów absorbuje promieniowanie podczerwone i tym samym nagrzewa się.

Jaki to ma wpływ na wydajność instalacji?

Widać to na przykładzie mocy maksymalnej modułów oraz mocy nominalnej NOCT. 
Moc maksymalna jest określana dla temperatury ogniw 25oC.
W praktycejest to rzadko spotykane przy nasłonecznieniu na poziomie 1000W/m2, które w warunkach polskich jest osiągalne w większości regionów. Zdecydowanie częściej przy takim nasłonecznieniu temperatura ogniw jest wyższa i może przekroczyć 40oC.

Mając powyższe  na względzie - moduły fotowoltaiczne częściej będą pracowały w warunkach zbliżonych do nominalnych (NOCT Nominal Operating Cell Temperature), a mianowicie przy natężeniu promieniowania słonecznego 800W/m2, temperaturze otoczenia 20oC, temperaturze ogniw 42oC oraz przy czynniku chłodzącym w postaci wiatru wiejącego z prędkością 1 m/s. 

Moc wytwarzana przez moduły w warunkach nominalnych NOCT jest o ok 25-30 % mniejsza niż ich moc w warunkach STC.

Przykładowo moduł o mocy maksymalnej 300 W zainstalowany w polskich warunkach klimatycznych /w dzień słoneczny / generuje rzeczywistą moc ok. 220W.

 

Zużycie się modułów fotowoltaicznych

Wraz z upływem czasu spada efektywność energetyczna modułów. Średni maksymalny spadek mocy to ok. 0,5÷ 0,7 % rocznie.  Każdy z modułów posiada indywidualną charakterystykę spadku mocy nominalnej wraz z upływem lat.

Moduły Selfa mają gwarancję 25 lat na liniowy spadek mocy. Po okresie 10 lat użytkowania moduły Selfa będą generować nie mnie niż 91,8% mocy nominalnej.

 

Położenie instalacji fotowoltaicznej

Poniższy wykres pokazuje straty efektywności wraz z odchyleniem od warunków idealnych.

Panele fotowoltaiczne - Straty efektywności wraz z odchyleniem od warunków idealnych

źródło:  SMA CEE Polska 001/2014|wersja 1.1

 

Idealna instalacja jest zorientowana dokładnie w kierunku południowym i nachylona pod kątem ok. 30°.

 

Wnioski

Mniejsza moc falownika w sosunku do mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych będzie skutkowała:

  • lepszą wydajnością instalacji - to znaczy większą mocą generowaną do systemu elektroenergetycznego 
  • obniżeniem kosztów zakupu falownika, czyli szybszym zwrotem inwestycji

Stopień przewymiarowania mocy modułów PV w stosunku do mocy falownika jest indywidualną wielkością, którą należy określić przy projektowaniu instalacji PV. Należy to powierzyć wyspecjalizowanej firmie montującej całość instalacji.

Na koniec wykres prezentujący dobór falownika w stosunku do mocy modułów PV w bezchmurny, słoneczny dzień.

Dobór inwertera w stosunku do mocy modułów fotowoltaicznych w bezchmurny, słoneczny dzień

Fot. Dobór falownika w stosunku do mocy modułów PV w bezchmurny, słoneczny dzień

 

źródło:  SMA CEE Polska 001/2014|wersja 1.1

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone