Realizacje

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla domu

Mikroinstalacje fotowoltaiczne dla domu

galeria zdjęć >

Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm

galeria zdjęć >

Elektrownie słoneczne

Elektrownie słoneczne

galeria zdjęć >

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone