Systemy zarządzania energią

Liczniki inteligentne


Dynamiczna redukcja mocy
 

W wielu przypadkach wymagane jest, aby produkowana przez system PV energia nie trafiała do sieci elektroenergetycznej. Zadanie takie może zostać wykonane przy wykorzystaniu odpowiedniego urządzenia monitorującego (wbudowanego w inwerter lub zewnętrznego) oraz licznika energii, wskazującego wypływ energii do sieci.

Rozwiązanie firmy Fronius pozwala na określenie limitu mocy oddawanej do sieci (w zakresie od -10 do 100%.). Wszystkie falowniki z rodziny SnapINverters (za wyjątkiem Symo Hybrid) w połączeniu z licznikiem energii Fronius Smart Meter (lub licznikiem S0) umożliwiają tą funkcjonalność. Oczywiście falownik musi być wyposażony w zewnętrzną lub wbudowaną kartą Datamanager.

Fotowoltaika - Licznik energii
Fot. Fronius Smart Meter, www.fronius.com

 

Schemat połączenia licznika energii Fronius Smart Meter, Fronius.com

 

Instalacja fotowoltaiczna - schemat

 

Fronius OHMPILOT


OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA WŁASNEGO DZIĘKI INTELIGENTNEJ, PŁYNNEJ REGULACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA.


Fronius Ohmpilot to regulator zużycia, który przesyła nadmiarową ilość energii fotowoltaicznej do podgrzewania wody. Dzięki płynnej regulacji w zakresie od 0 do 9 kW można wydajnie wykorzystywać nadmiar prądu fotowoltaicznego i przesyłać go do odbiorników w gospodarstwie domowym. Fronius Ohmpilot jest stosowany przede wszystkim do inteligentnego sterowania grzałkami w kotłach ciepłej wody i zbiornikach buforowych. Dalsze obszary zastosowań to, przykładowo, promienniki podczerwieni lub suszarki ręczników. W domu jednorodzinnym o przeciętnym zużyciu ciepłej wody w okresie od kwietnia do października można dzięki temu pokryć przeważającą część zapotrzebowania prądem z instalacji fotowoltaicznej. Efekt: maksymalne zużycie własne, obniżenie emisji CO2 przez gospodarstwo domowe i oszczędzanie własnej instalacji grzewczej w miesiącach letnich.


Instalacja fotowoltaiczna - Fronius ohm pilot

Fot. Fronius-Ohmpilot, Fronius.com

 

 

ELEMENTY GRZEJNE SELFA Z TERMOSTATEM DO STEROWNIKÓW OHMPILOT

W ofercie posiadamy elementy grzejne do współpracy ze sterownikami Fronius OHMPILOT - zobacz na stronie Elementy grzejne do fotowoltaiki

 

Schemat połączeń
 

Elementy grzejne do fotowoltaiki - fronius

Fot. Fronius.pl


Instalacja fotowoltaiczna - system CWU

Fot.  System CWU Fronius Ohmpilot , Fronius.com

 

 

Systemy monitorowania instalacji fotowoltaicznych

 


Solar Log - logo

 


Solare Datensysteme GmbH jest jedną z najważniejszych światowych firm w zakresie nadzoru pracy systemów słonecznych zarówno dla operatorów instalacji fotowoltaicznych, jak i dla instalatorów. Siedziba firmy znajduje się w niemieckim mieście Binsdorf. Solare Datensysteme GmbH jest częścią Thomas Preuhs Holding GmbH

Od 2005 roku firma rozwija produkt „Solar-Log™”, który jest obecnie oferowany w wielu europejskich krajach. Od połowy 2010 roku firma jest również reprezentowana na rynku amerykańskim.
 

Elementy instalacji fotowoltaicznej - Solar - log

Fot.  Solar-log.com


Specjalnością firmy są działające niezależnie od falowników systemy monitorowania instalacji fotowoltaicznych, składające się z modułu monitorowania Solar-Log™ 
i platformy analitycznej Solar-Log™ WEB. 

Oprócz urządzeń do monitorowania, Solare Datensysteme GmbH oferuje wiele produktów, które uzupełniają i zapewniają efektywne wsparcie dla użytkowników i instalatorów instalacji fotowoltaicznych na całym świecie.
 

Elementy instalacji fotowoltaicznej - Solar - log zdj 01

Solar-Log 300
 

 • Perfekcyjnie dopasowany do małych domowych instalacji
 • Maksymalna wielkość elektrowni 15 kWp, falowniki od jednego producenta
 • 2 x S0 – Wejście
 • 1 x RS485/RS422
 • LCD Status Display
 • Możliwy monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją
 • Opcjonalnie Powermanagement
   
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Solar - log zdj 02

Solar-Log 1200
 

 • Stworzony dla małych i średnich instalacji
 • Maksymalna wielkość elektrowni 100 kWp, Liczba falowników: maksymalnie 100, jeden producent na każdy interfejs
 • 2 x S0 – Wejście
 • 1 x RS485/RS422 i 1 x RS485
 • LCD Status Display
 • Kolorowy ekran dotykowy do wyświetlania i wprowadzania danych
 • Możliwy monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją
 • Opcjonalnie Powermanagement
   
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Solar - log zdj 03

Solar-Log 2000

 

 • Najlepszy dla dużych elektrowni PV
 • Maksymalna wielkość instalacji 2000 kWp, Liczba falowników: maksymalnie 100
 • 2 x S0 – Wejście, 1 x CAN
 • Standard i PM+: 2 x RS485/RS422 oraz 1 x RS485
 • GPRS i PM+/GPRS: 1 x RS485/RS422 oraz 1 x RS485
 • LCD Status Display
 • Kolorowy ekran dotykowy do wyświetlania i wprowadzania danych
 • Monitoring falowników centralnych oraz SCB
 • Opcjonalnie Powermanagement oraz kontrola cos phi

Fot. Solar-log.com

 

Do pobrania

Elementy instalacji fotowoltaicznej - karta produktu   

                    

 

Regulatory Ładowania
 

Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca logo

Regulator ładowania w off-gridowym systemie fotowoltaicznym jest urządzeniem niezbędnym do prawidłowej pracy całego układu. Jest on łącznikiem pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a akumulatorem oraz odbiornikami.
 

Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca Regulator ładowania

Fot. Steca.com


To regulator ładowania (B) zapewnia, że parametry takie jak prąd i napięcie na wyjściu panelu fotowoltaicznego (A) są przekształcane tak, że akumulator (C) jest ładowany odpowiednim dla niego prądem i napięciem. Pominięcie regulatora w tym układzie skutkowałoby znacznym ograniczeniem żywotności akumulatora i jego całkowitym uszkodzeniem (to właśnie częste ładowanie akumulatorów bezpośrednio z paneli PV sprawia, że akumulator szybko się psuje!). 


Ponadto regulator zapewnia, by energia przesyłana z odbiorów (E) do akumulatora była użytkowana racjonalnie. Oznacza to, że gdy akumulator jest rozładowany poniżej bezpiecznego poziomu, to regulator odłącza odbiory zapobiegając tym samym nadmiernym rozładowaniem akumulatora i skróceniem jego żywotności.


Produkowane przez firmę Steca – niemieckiego producenta urządzeń elektronicznych – regulatory ładowania, zapewniają najwyższą jakość, niskie koszty zakupu oraz długoletnią żywotność. Zarówno nowoczesność ich wykonania, jak i precyzja pracy powodują, że są idealnym rozwiązaniem przy zastosowaniu w off-gridowych systemach fotowoltaicznych, pracujących na całym świecie.

 

Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca Regulator ładowania

Fot. Steca.com

 

Model  Napięcie pracy [V] Maksymalny prąd wejściowy [A] Specyfikacja techniczna
Steca Solsum F 12/24 10 PDF
Steca Solarix PRS 12/24 30 PDF
Steca Solarix MPPT 12/24 18
Steca PR 12/24 30
Steca Tarom 12/24/48 45
Steca Tarom MPPT 12/24/48 2 x 30
Steca Power Tarom 12/24/48 140

 

 

  Wykaz symboli użytych w specyfikacjach technicznych produktów
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 01 Urządzenie jest szczególnie odpowiednie do domowych systemów solarnych.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 02 Urządzenie jest szczególnie odpowiednie do użytku w systemach mobilnych lub na kempingach.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 03 Urządzenie jest odpowiednie do systemów oświetlenia nocnego.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 04 Maksymalna moc wejściowa z podłączonych modułów solarnych.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 05 Urządzenie jest odpowiednie do systemów o wyższej klasie wydajności lub do zasilania całych osad.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 06 Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do wszystkich zastosowań telekomunikacyjnych.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 07 Urządzenie oblicza poziom naładowania akumulatora używając procesora AtonIC
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 08 Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz cyfrowy pokazujący różne informacje systemu.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 09 Urządzenie jest szczególnie chronione przed wilgocią i korozją.
Elementy instalacji fotowoltaicznej - Steca 10 Urządzenie przesyła dane używając przewodów, telefonu lub bezprzewodowo.
Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XVII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone