Systemy zarządzania energią

Liczniki inteligentne


Dynamiczna redukcja mocy
 

W wielu przypadkach wymagane jest, aby produkowana przez system PV energia nie trafiała do sieci elektroenergetycznej. Zadanie takie może zostać wykonane przy wykorzystaniu odpowiedniego urządzenia monitorującego (wbudowanego w inwerter lub zewnętrznego) oraz licznika energii, wskazującego wypływ energii do sieci.

Rozwiązanie firmy Fronius pozwala na określenie limitu mocy oddawanej do sieci (w zakresie od -10 do 100%.). Wszystkie falowniki z rodziny SnapINverters (za wyjątkiem Symo Hybrid) w połączeniu z licznikiem energii Fronius Smart Meter (lub licznikiem S0) umożliwiają tą funkcjonalność. Oczywiście falownik musi być wyposażony w zewnętrzną lub wbudowaną kartą Datamanager.

Fotowoltaika - Licznik energii
Fot. Fronius Smart Meter, www.fronius.com

 

Schemat połączenia licznika energii Fronius Smart Meter

 

Instalacja fotowoltaiczna - schemat

Fot. Fronius.com

 

Fronius OHMPILOT


OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA WŁASNEGO DZIĘKI INTELIGENTNEJ, PŁYNNEJ REGULACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA.


Fronius Ohmpilot to regulator zużycia, który przesyła nadmiarową ilość energii fotowoltaicznej do podgrzewania wody. Dzięki płynnej regulacji w zakresie od 0 do 9 kW można wydajnie wykorzystywać nadmiar prądu fotowoltaicznego i przesyłać go do odbiorników w gospodarstwie domowym. Fronius Ohmpilot jest stosowany przede wszystkim do inteligentnego sterowania grzałkami w kotłach ciepłej wody i zbiornikach buforowych. Dalsze obszary zastosowań to, przykładowo, promienniki podczerwieni lub suszarki ręczników. W domu jednorodzinnym o przeciętnym zużyciu ciepłej wody w okresie od kwietnia do października można dzięki temu pokryć przeważającą część zapotrzebowania prądem z instalacji fotowoltaicznej. Efekt: maksymalne zużycie własne, obniżenie emisji CO2 przez gospodarstwo domowe i oszczędzanie własnej instalacji grzewczej w miesiącach letnich.


Instalacja fotowoltaiczna - Fronius ohm pilot

Fot. Fronius-Ohmpilot, Fronius.com

 

 

ELEMENTY GRZEJNE SELFA Z TERMOSTATEM DO STEROWNIKÓW OHMPILOT

W ofercie posiadamy elementy grzejne do współpracy ze sterownikami Fronius OHMPILOT - zobacz na stronie Elementy grzejne do fotowoltaiki

 

Elementy grzejne do fotowoltaiki - fronius

Fot. Fronius.pl


Instalacja fotowoltaiczna - system CWU

Fot.  System CWU Fronius Ohmpilot , Fronius.com

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone