Инверторы

Afore

Afore

Трехфазные инверторы BNT с мощностью от 3 до 60 кВт
Однофазные инверторы HNS с мощностью от 1 до 5 кВт

Fronius

Fronius

Трехфазные инверторы SYMO c мощностью от 3 до 20 кВт
Однофазные инверторы PRIMO c мощностью от 3 до 8,2 кВт

SOLAX

SOLAX

Трехфазные инверторы X3 с мощностью от 3 до 36 кВт
Однофазные инверторы X1 с мощностью от 1,1 до 5 кВт

SolarEdge

SolarEdge

трехфазные инверторы SE K с мощностью от 3 до 27,6 kW
Инверторы однофазные SE M с мощностью от 1 до 4 kW

Selfa

SELFA GE S.A.
71-042 Szczecin
ul. Bieszczadzka 14

Rejestr : Sąd Rejonowy w Szczecinie
Wydział XVII Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitał akcyjny: 800.000 zł - opłacony w całości

Godziny pracy działu handlowego: 8:00 - 16:00
Godziny pracy magazynu: 7:00 - 15:00

NIP 852-22-99-864, REGON 812026229
Nr rachunku: PLN 47 1020 4795 0000 9702 0177 4603

Copyright © SELFA GE S.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone