SlideBarx
SlideBar

Instalacja 41,88 kWp w oparciu o inwertery KACO

Poniżej prezentowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 41,88kWp, podłączona do sieci elektroenergetycznej w czerwcu 2014roku.
W skład prezentowanej instalacji wchodzą następujące urządzenia:

  • • inwertery fotowoltaiczne KACO, typ Powador 10.0TL3 (2 szt.) oraz Powador 20.0TL3 (1szt.)
  • • moduły fotowoltaiczne SELFA GE S.A., typ. SV60P-235, SV60P-240, SV60P.245. Razem 176 szt.
  • • urządzenie do monitoringu KACO, typ Powador Prolog XL, wraz z czujnikami temperatury, wiatru, nasłonecznienia.


Instalacja zainstalowana została w miejscowości Stare Czarnowo, przy zakładzie produkcyjnym modułów fotowoltaicznych Selfa GE S.A. Produkowana energia w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na potrzeby linii produkcyjnej, a w przypadku nadmiarów sprzedawana jest do Zakładu Elektroenergetycznego. Firma działa na zasadzie koncesjonowanego producenta energii i oprócz korzyści wynikających z wykorzystanej oraz sprzedanej energii, ma prawo do obrotu Zielonymi Certyfikatami.

DANE TECHNICZNE INSTALACJI
W przedstawionym oknie prezentowane są informacje o aktualnej dziennej produkcji energii elektrycznej oraz wartości CO2, zaoszczędzonej podczas jej produkcji.

Solar display

 

WARTOŚCI MOC CHWILOWA ORAZ NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA BIEŻĄCEGO DNIA

Daily energy generation:

 

WARTOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYRPODUKOWANEJ W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH BIEŻĄCEGO MIESIĄCA

Monthly energy generation

 

WARTOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYRPODUKOWANEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO ROKU

Annual energy generation

 

WARTOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYRPODUKOWANEJ W DANYCH LATACH KALENDARZOWYCH

Total energy generation

*monitoring instalacji został podłączony w grudniu 2014roku, zatem uzyski w roku 2014 opierają się jedynie na tym miesiącu.

Poniżej prezentowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 41,88kWp, podłączona do sieci elektroenergetycznej w czerwcu 2014roku.

W skład prezentowanej instalacji wchodzą następujące urządzenia:

- inwertery fotowoltaiczne KACO, typ Powador 10.0TL3 (2 szt.) oraz Powador 20.0TL3 (1szt.)

- moduły fotowoltaiczne SELFA GE S.A., typ. SV60P-235, SV60P-240, SV60P.245. Razem 176 szt.

- urządzenie do monitoringu KACO, typ Powador Prolog XL, wraz z czujnikami temepratury, wiatru, nasłoencznienia.

 

Instalacja zainstalowana została w miejscowości Stare Czarnowo, przy zakładzie produkcyjnym modułów fotowoltaicznych Selfa GE S.A.

Produkowana energia w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na potrzeby linii produkcyjnej, a w przypadku nadmiarów sprzedawana jest do Zakładu Elektroenergetycznego.

Firma działa na zasadzie koncesjonowanego producenta energii i oprócz korzyści wynikających z wykorzystanej oraz sprzedanej energii, ma prawo do obrotu Zielonymi Certyfikatami.